U.I. dokáže na základe vzoru vyriešiť problém. Sama navrhne vzorec jeho riešenia, ktorý vie následne aplikovať na inú variantu problému.

U.I., Umelá Inteligencia2 months ago 24
Neuron 24. A.I. found better algorithm. Old algorithm 855-3.png was replaced by 855-4.png


2 months ago 24
Neuron 24. A.I. found better algorithm. Old algorithm 855-2.png was replaced by 855-3.png


2 months ago 24
Neuron 24. A.I. found better algorithm. Old algorithm 855-1.png was replaced by 855-2.png

Vytvorte si rodokmeň zadarmo