U.I. dokáže na základe vzoru vyriešiť problém. Sama navrhne vzorec jeho riešenia, ktorý vie následne aplikovať na inú variantu problému.

U.I., Umelá Inteligencia1 month ago is even?
Neuron is even?. A.I. found better algorithm. Old algorithm 848-4.png was replaced by 848-5.png


1 month ago is even?
Neuron is even?. A.I. found better algorithm. Old algorithm 848-3.png was replaced by 848-4.png


1 month ago is even?
Neuron is even?. A.I. found better algorithm. Old algorithm 848-2.png was replaced by 848-3.png

Vytvorte si rodokmeň zadarmo