U.I. dokáže na základe vzoru vyriešiť problém. Sama navrhne vzorec jeho riešenia, ktorý vie následne aplikovať na inú variantu problému.

U.I., Umelá Inteligencia6 months ago String can contains only characters, digits, space
Neuron String can contains only characters, digits, space. A.I. found better algorithm. Old algorithm 810-3.png was replaced by 810-4.png


6 months ago String can contains only characters, digits, space
Neuron String can contains only characters, digits, space. A.I. found better algorithm. Old algorithm 810-2.png was replaced by 810-3.png


6 months ago String can contains only characters, digits, space
Neuron String can contains only characters, digits, space. A.I. found better algorithm. Old algorithm 810-1.png was replaced by 810-2.png

Vytvorte si rodokmeň zadarmo