U.I. dokáže na základe vzoru vyriešiť problém. Sama navrhne vzorec jeho riešenia, ktorý vie následne aplikovať na inú variantu problému.

U.I., Umelá Inteligencia57 minutes ago center bottom
Neuron center bottom. A.I. found better algorithm. Old algorithm 838-4.png was replaced by 838-5.png


1 day ago line between rectangles (from middle to middle)
Neuron line between rectangles (from middle to middle). A.I. found better algorithm. Old algorithm 840-4.png was replaced by 840-5.png


1 day ago middle
Neuron middle. A.I. found better algorithm. Old algorithm 839-2.png was replaced by 839-3.png

Vytvorte si rodokmeň zadarmo