U.I. dokáže na základe vzoru vyriešiť problém. Sama navrhne vzorec jeho riešenia, ktorý vie následne aplikovať na inú variantu problému.

U.I., Umelá Inteligencia1 day ago value is not null
Neuron value is not null. A.I. found better algorithm. Old algorithm 884-4.png was replaced by 884-5.png


1 day ago Validate integer
Neuron Validate integer. A.I. found better algorithm. Old algorithm 878-3.png was replaced by 878-4.png


2 days ago Validate integer
Neuron Validate integer. A.I. found better algorithm. Old algorithm 878-2.png was replaced by 878-3.png

Vytvorte si rodokmeň zadarmo